Financien - Kruisvaarders van Sint Jan

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Financien

Balans per 31 december 2019

Activa

Kortlopende vorderingen                                 26.573
Liquide middelen                                              26.788
                                                                       ----------
                                                                        53.361
                                                                       ======

Passiva

Stichtingskapitaal                                                  227
Kortlopende schulden                                       53.134
                                                                        ---------
                                                                        53.361
                                                                        =====


Exploitatie 2018

Baten

Interest                                                                      71
Overige baten                                                    51.380
                                                                          ---------
                                                                          51.451
                                                                          =====

Lasten

Algemene kosten                                                      765
Kosten gezelschap                                              50.686
                                                                          ----------
                                                                           51.451
                                                                           =====
                                      

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu