Aktiviteiten - Kruisvaarders van Sint Jan

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aktiviteiten

Het houden van contactdagen - 10 maal per jaar.

Uitgave van een kontaktblad, 10 maal per jaar.

Jaarlijks houden we een kerstaktie, waarmee we geld inzamelen voor onze projecten , voornamelijk in Panama.

Kerstbrief 2019

Stichting het Gezelschap van de Kruisvaarders van Sint Jan
Maandagsewetering 183, 2211 WT Noordwijkerhout
Email: van.mullekom@hccnet.nl

Bericht aan onze vrienden, donateurs en sympathisanten in Nederland

We wensen jullie prettige kerstdagen en we hebben prachtig nieuws om met jullie te delen. De missie van de Kruisvaarders in Panama gaat maar door. We zijn niet met zo veel in aantallen, maar groot in hart, hoop en inspiratie. Het Evangelie van solidariteit moedigt ons aan om aan onze vastberadenheid vol te houden om voor de meest behoeftigen te werken, speciaal voor onze kinderen en jongeren die het heden en de toekomst van ons land zijn.

We bevinden ons in gebieden die moeilijk bewoonbaar zijn voor veel mensen: bergen, rivieren, steile wandelpaden en smalle wegen maken het bereiken van een goed bestaan lastig.
Hoe komen we aan voldoende voedsel, zaden en andere noodzakelijke dingen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er meer opleidingen komen voor onze jongeren? Hoe kunnen wij hen meer hoop geven op betere leefomstandigheden?

In Corral de Piedra (een arm inheems bergdorp in Panama), proberen we via de educatieve boerderijen van Cerro Plata proberen de mensen een beter bestaan te geven. Maar ook in de steden proberen we met diverse projecten mensen een betere opleiding te geven, zodat ze in hun verdere leven daar profijt van krijgen. Ondersteuning tot beter toegeruste mensen, studenten, landbouwproducenten, goede ouders, verantwoordelijken en creatieve kleine ondernemers. Dat is het werk van de Kruisvaarders al meer dan bijna 60 jaar in Panama.

Lachende gezichten van arme kinderen na drie weken vakantiekampen, met gratis lessen Engels, computer, kunst, muziek, omgaan met de natuur. Onze hoop bestaat uit studenten met zicht op een nieuwe horizon van vooruitgang, zijn onze hoop.

Uit gezinnen die de kans krijgen om door eigen inzet en bijscholing hun productie van voedsel te vergroten. Zij worden hierdoor de toekomst voor de armsten. Waarom niet God en vele sponsors als u dankbaar zijn, die hiermee dit wonder mogelijk maken?

We zijn niet meer gescheiden door de afstand. We moeten elkaar van noord naar zuid, van oost naar west helpen. Wij geloven in een gemeenschappelijke wereld en bestemming. We blijven u dankbaar voor uw steun nu en in de toekomst.

Roberto Gonzalez
Kruisvaarder van Sint in Panama
Voorzitter Stichting Fusodep

Website: www.fusodep.com

Uw giften zijn in het kader van de ANBI-regeling aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

BANK: NL72 INGB 0000 0236 53
t.n.v. Stichting het Gezelschap van de Kruisvaarders van Sint Jan te Noordwijkerhout 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu